Wednesday, 26 September 2018

ข่าวสารการพัสดุ

Title Created Date
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ กกท. ผ่าน Social Influencer และสื่อออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 April 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อปุปกรณ์ศูนย์วิชาการ 76 จังหวัด และ 5 ภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 April 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน กกท.จังหวัดเชียงราย 15 March 2018
ประกาศเผยแพร่งานจ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การเงินและการบัญชีสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 08 March 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง จัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน กกท.จังหวัดเชียงรายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 28 February 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเครื่องราชอิสริยาภรณ์และปกผ้าไหม เพื่อมอบให้แก่พนักงานที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 December 2017
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดความถ่วงจำเพาะของปัสสาวะแบบดิจิตอล จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 December 2017
ประกาศงานการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ปรึกษาการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย 07 December 2017
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่างเอกสารประกวดราคา จ้างแปลและพิมพ์ทำเนียบและความรู้สารต้องห้ามทางการกีฬา (Prohibited List 2018) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 December 2017
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่องประกวดราคาจัดซื้อรถตัดหญ้าแบบนั่งขับ จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 December 2017
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อในรูปแบบวารสารกีฬา กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 December 2017
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย ประกวดราคาจ้างปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม ห้องน้ำหญิง ราชมังคลากีฬาสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 December 2017
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 December 2017
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดน่าน ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 December 2017
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 December 2017

GMS

SAT MAIL

BPM

SAT C

SAT AREA