Friday, 25 May 2018

ประกาศผู้ชนะ

Title Created Date
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างผลิตสื่อรายการโทรทัศน์ ติดตามความเคลื่อนไหวของนักกีฬาโครงการพัฒนากีฬาจังหวัด (Sports Hero) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีคัดเลือก 11 May 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ศูนย์วิชาการ 76 จังหวัด และ 5 ภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 May 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างทำระบบบริหารจัดการสารต้องห้ามทางการกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 May 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬา (Sport Industry) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป 02 May 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างงานปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูล บุคลากรทางการกีฬาของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 April 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอุปกรณ์จับเวลาการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 April 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายทอดสดและรับชมการแข่งขันผ่านทางเว็บไซด์ การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑) งาช้างดำเกมส์ โดยวิธีคัดเลือก 20 April 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างศึกษาผลกระทบเชิงสังคมและเศรษฐกิจจากการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูง อายุแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ งาช้างดําเกมส์ ณ จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 April 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำธงกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 April 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการส่งสัญญาณภาพสดพิธีเปิดการประชุม Sports Accord Convention 2018 เพื่ออกอากาศทางสถานีทีวีกีฬา ( T-Sports Channel) โดยวิธีการคัดเลือก 11 April 2018

GMS

SAT MAIL

BPM

SAT C

SAT AREA