Tuesday, 17 July 2018

ประกาศผู้ชนะ

Title Created Date
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโครงการกอล์ฟอาชีพสตรี SAT Thai LPGA Golf Academy 2018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 July 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือเผยแพร่การขึ้นทะเบียนเพื่อการส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองบุคคลในวงการกีฬามวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง 12 July 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างตรวจสอบอาคารโรงฝึกกีฬาเอนกประสงค์แบบเปิด ณ ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเจาะจง 09 July 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาเรือแคนูสลาลอม อ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 July 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการจัดสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำแนวทางการบริหารขับเคลื่อนค่านิยม กก. (VRSAT) โดยวิธีคัดเลือก 05 July 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำสระว่ายน้ำ กกท. โดยวิธีคัดเลือก 04 July 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปรายการโทรทัศน์การเตรียมความพร้อมนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วใการแข่งขันกีฬายูธ โอลิมปิคเกมส์ ครั้งที่ 3 ณ ประเทศอาร์เจนตินา โดยวิธีคัดลือก 29 June 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาจังหวัดนครพนม ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 June 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปรายการโทรทัศน์การเตรียมความพร้อมนักกีฬาทีมชาติไทย เข้าร่วมกรแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 ณ ประเทศอินโดนีเซีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีคัดเลือก 15 June 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปรายการโทรทัศน์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสารต้องห้ามทางการกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีคัดเลือก 15 June 2018

GMS

SAT MAIL

BPM

SAT C

SAT AREA