Tuesday, 17 July 2018

ประกาศราคากลาง และขอบเขตของการดำเนินงาน

Title Created Date
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์กีฬา(คลังอุปกรณ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 June 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเปลี่ยนสนามหญ้าสนามราชมังคลากีฬาสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 June 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำชุดเครื่องนอนประจำศูนย์ฝึกกีฬา กกท. ส่วนภูมิภาค (ภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่) จำนวน 500 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 June 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา (คลังอุปกรณืกีฬา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 June 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ภาค 4 จังหวัดสงขลา ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 June 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาภาค 4 จังหวัดสงขลา ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 May 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างการผลิต เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านกีฬาอาชีพและพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 May 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ภาค 5 (เชียงใหม่) ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 May 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายแบบแปลนระบบมัลติฟังก์ชั่นขนาด A๐ พร้อมสแกนแบบ จำนวน ๑ เครื่อง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 May 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาเรือแคนูสลาลอม อ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 May 2018

GMS

SAT MAIL

BPM

SAT C

SAT AREA