Friday, 18 January 2019

ประกาศราคากลาง และขอบเขตของการดำเนินงาน

Title Created Date
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอัฒจันทร์ทิศเหนือ ทิศใต้ และอาคารกระถางคบเพลิงพร้อมติดตั้งสกอร์บอร์ด สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 November 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง จ้างควบคุมงานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา (ภาค 3 ) 29 November 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักกีฬาและพัฒนาระบบบริหารจัดการแข่งขันกีฬาด้วยระบบดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 November 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศร่างประกวดราคาซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการผู้เข้าพัก อาคารที่พักนักกีฬา ๒๐๐ เตียง และอาคารที่พักนักกีฬา ๓๐๐ เตียง 27 November 2018
ประกาศร่างเอกสารประกวด สนามกีฬาสุราษฎร์ธานี 27 November 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาพรุค้างคาว ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 November 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบเสียงอาคารอินดอร์สเตเดี้ยม สนามกีฬาหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 November 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสนามฟุตบอล 1,200 LUX สนามกีฬาจังหวัดกระบี่ ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 November 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสนามฟุตบอล 1,200 LUX สนามกีฬาจังหวัดกระบี่ ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 November 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างการพัฒนาระบบ E-Academic and Technology ภายใต้ศูนย์วิชาการและเทคโนโลยีกีฬา (SATC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 October 2018

GMS

SAT MAIL

BPM

SAT C

SAT AREA