Monday, 19 November 2018

ประกาศราคากลาง และขอบเขตของการดำเนินงาน

Title Created Date
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการการพัฒนาค่ายมวยในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมอาชีพผู้ฝึกสอนและธุรกิจค่ายมวย (นำร่องครั้งที่ 1) 13 September 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำป้าย ติดตั้ง และขนย้ายป้ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานีทีวีกีฬา (T Sports Channel) ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖ เจียงฮายเกมส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 August 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือแนะนำค่ายมวย MUAYTHAI GUIDE (พิมพ์นำร่องครั้งที่ ๑) โครงการพัฒนาค่ายมวยในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมอาชีพผู้ฝึกสอนและธุรกิจค่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 August 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดโดยรอบสนามกีฬาหัวหมาก พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ประจำปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 August 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำป้าย ติดตั้ง และขนย้ายป้ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานีทีวีกีฬา (T Sports Channel) ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖ เจียงฮายเกมส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 August 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งลิฟท์คนพิการบริเวณบันไดทางขึ้นอาคารที่พักนักกีฬา ๓๐๐ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 August 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ กกท. ผ่าน social Influencer และสื่อออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3 26 July 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างทำชุดเครื่องนอนประจำศูนย์ฝึกกีฬา กกท. ส่วนภูมิภาค (ภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่) จำนวน 500 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 July 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์กีฬา(คลังอุปกรณ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 June 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเปลี่ยนสนามหญ้าสนามราชมังคลากีฬาสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 June 2018

GMS

SAT MAIL

BPM

SAT C

SAT AREA