Sunday, 22 April 2018

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างควบคุมงานก่อสร้างเสาไฟส่องสนมามฟุตบอล ๑,๒๐๐ LUX ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ จังหวัดสระบุรี งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
ประกาศเรื่อง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างควบคุมงานก่อสร้างเสาไฟส่องสนมามฟุตบอล ๑,๒๐๐ LUX ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ จังหวัดสระบุรี งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ประกาศวันที่ 29 มีนาคม 2561
ไฟล์ประกอบ ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

GMS

SAT MAIL

BPM

SAT C

SAT AREA