Monday, 19 November 2018

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

Title Created Date
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างการจ้างที่ปรึกษาการวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2562 31 October 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างจ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในสถานีกีฬาหัวหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 30 October 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปุง ต่อเติม ซ่อมแซม ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 October 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลมาตราฐานระดับสากลสนามกีฬาหัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 26 October 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 09 October 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สบู่เหลวและแชมพู ประจำห้องพักอาคารที่พักนักกีฬา 200 เตียง และอาคารที่พักนักกีฬา 300 เตียง 09 October 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 08 October 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 08 October 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานปรับปรุงซ่อมแซม ศูนย์ฝึกกีฬากีฬาแห่งชาติ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 26 September 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานสำรวจและจัดทำแนวทางบริหารการจัดการระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร (สำนักงาน กกท. ภาค 3) จังหวัดนครราชสีมา สำนักงาน กกท. ภาค 4 จังหวัดสงขลา สำนักงาน กกท. ภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ฝึกกกีฬาแห่งชาต 26 September 2018

GMS

SAT MAIL

BPM

SAT C

SAT AREA