Saturday, 17 March 2018

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

Title Created Date
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการเชื่อมโยงสัญญาณภาพสดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 น่านเกมส์ เพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ส่งสัญญาณภาพในระบบ High Definition (HD) 09 February 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาเรือแคนนูสลาลอม อ่างเก็บน้ำ คลองบางไผ่ ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้างฉาง จังหวัดระยอง 07 February 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างควบคุมงานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 06 February 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเชื่อมฐานข้อมูลด้านบุคลากรในองค์กร เฟส 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 05 February 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำวารสารโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) ประจำปีงบประมาณ 2561 22 January 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการเชื่อมโยงสัญญาณภาพสดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 น่านเกมส์ เพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ส่งสัญญาณภาพในระบบ High Definition (HD) 22 January 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างควบคุมงานก่อสร้างอัฒจันทร์ฝั่งตรงข้ามประธาน (ฝั่งทิศตะวันออก) สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 17 January 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดลำพูน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 12 January 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ปรึกษาความต้องการของนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาในส่วนภูมิภาคและทบทวนมาตรฐานศูนย์วิทยาศาตร์การกีฬา เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางของอาเซียน 11 January 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดวอร์ม และเสื้อโปโลสำหรับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) 10 January 2018

GMS

SAT MAIL

BPM

SAT C

SAT AREA