Friday, 18 January 2019

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

Title Created Date
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเผยแพร่ดำเนินการสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ กกท. ผ่านสื่อวิทยุ 03 December 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อชุดฝึกซ้อม ชุดแข่งขัน ชุดวอร์ม เสื้อแจ็คเก็ต ของนักกีฬา ผู้ฝึกสอน 28 November 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อชุดวอร์ม เสื้อโปโล เสื้อซ้อม และกระเป๋าเป้ สำหรับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) ประจำปีงบประมาณ 2562 28 November 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอัฒจันทร์ทิศเหนือ ทิศใต้ และกระถางคบเพลิงพร้อมติดตั้งสกอร์บอร์ดสนามกีฬาจังหวัดศรีษะเกษ 26 November 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางการกีฬา ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 20 November 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินงานสถานีทีวีกีฬา (T Sports Channel) 06 November 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างการจ้างที่ปรึกษาการวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2562 31 October 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างจ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในสถานีกีฬาหัวหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 30 October 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปุง ต่อเติม ซ่อมแซม ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 October 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลมาตราฐานระดับสากลสนามกีฬาหัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 26 October 2018

GMS

SAT MAIL

BPM

SAT C

SAT AREA