Tuesday, 17 July 2018

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

Title Created Date
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 05 July 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างทำโครงการกอล์ฟสตรี SAT Thai LPGA Golf Academy 2018 25 June 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเปลี่ยนหญ้าสนามราชมังคลากีฬาสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 13 June 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างทำชุดเครื่องนอนประจำศูนย์ศึกกีฬา กกท. ส่วนภูมิภาค (ภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่) จำนวน 500 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 11 June 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งโครงเหล็กลวดตาข่ายโดยรอบลานจอดรถราชมังคลากีฬาสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 04 June 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา (คลังอุปกรณ์กีฬา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 17 May 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างทำของที่ระลึก กกท. (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2561 15 May 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ภาค 5 (เชียงใหม่) ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 10 May 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อโทรทัศน์พร้อมติดตั้ง อาคารที่พักนักกีฬา 200 เตียงและอาคารที่พักนักกีฬา 300 เตียง กกท. ประจำปีงบประมาณ 2561 10 May 2018
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ภาค 5 (เชียงใหม่) ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณประจำปี 2561 10 May 2018

GMS

SAT MAIL

BPM

SAT C

SAT AREA