Friday, 18 January 2019

ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างการจ้างที่ปรึกษาการวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2562

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
ประกาศเรื่อง

ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างการจ้างที่ปรึกษาการวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2562

ประกาศวันที่ 31 ตุลาคม 2561
ไฟล์ประกอบ

าวน์โหลดเอกสารแนบ

GMS

SAT MAIL

BPM

SAT C

SAT AREA