Wednesday, 12 December 2018

ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเผยแพร่ดำเนินการสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ กกท. ผ่านสื่อวิทยุ

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
ประกาศเรื่อง

ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเผยแพร่ดำเนินการสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ กกท. ผ่านสื่อวิทยุ

ประกาศวันที่ 3 ธันวาคม 2561
ไฟล์ประกอบ

าวน์โหลดเอกสารแนบ

GMS

SAT MAIL

BPM

SAT C

SAT AREA