Monday, 18 February 2019

ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบข้อมูลการให้บริการศูนย์กีฬาและสนามกีฬาในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
ประกาศเรื่อง

ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบข้อมูลการให้บริการศูนย์กีฬาและสนามกีฬาในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
ไฟล์ประกอบ

าวน์โหลดเอกสารแนบ

GMS

SAT MAIL

BPM

SAT C

SAT AREA