Sunday, 20 August 2017

ผู้บริหารระดับสูง

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

 

 

  

5

 

ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย

 

 

 1

 

รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา

 

2 

 

รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

ฝ่ายบริหาร

 

 

3 1

 

รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์

4 

 

รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

ฝ่ายส่งเสริมกีฬา

GMS

SAT MAIL

BPM

SAT C

SAT AREA