Friday, 18 January 2019

ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานและนโยบายการรับหรือให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 

prs1.jpgprs25611.jpg

 

ประกาศเรื่อง

ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานและนโยบายการรับหรือให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

ไฟล์ประกอบ

าวน์โหลดเอกสารแนบ หรือ แสกน QR CODE ด้านบนเพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบ

GMS

SAT MAIL

BPM

SAT C

SAT AREA