Friday, 18 January 2019

การทำ MOU ระหว่างประเทศ

User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านกีฬา จัดขึ้นระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย กับหน่วยงานการกีฬานานาชาติ


ประเทศ  หน่วยงาน  ขอบเขตการแลกเปลี่ยน  สถานะ  หมายเหตุ
ลาว คณะกรรมการกีฬาแห่งชาติลาว
 • ก. การแลกเปลี่ยนกีฬาประเภททีม
  • (1) การแข่งขันกีฬาระหว่างสองประเทศ และระดับนานาชาติ
  • (2)การจัดค่ายฝึกซ้อมกีฬาร่วมกัน
 • ข . การแลกเปลี่ยนผู้ฝึกสอนกีฬา เจ้าหน้าที่ ผู้ตัดสิน นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญกีฬาอื่นๆ
 • ค. การเข้าร่วมในการสัมมนา การให้คำปรึกษา และการประชุมของผู้ฝึกสอนกีฬา เจ้าหน้าที่ ผู้ตัดสิน นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญกีฬาในด้านต่างๆ
 • ง. การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเทคนิค สิ่งพิมพ์ และภาพยนตร์เกี่ยวกับเทคนิคการฝึกสอน และการฝึกซ้อมกีฬา
 • จ. การแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล ผลงานวิจัย และโครงการเกี่ยวกับ เวชศาสตร์การกีฬา
 • ฉ. การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรกีฬา การจัดโครงการ และกิจกรรมต่างๆ
 • ช. การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬาประเภททีม การควบคุมทีม และการจัดการแข่งขัน
 • ซ. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการก่อสร้างสถานกีฬา การผลิตวัสดุอุปกรณ์ทางการกีฬา และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
ลงนามเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2548  
สิงคโปร์ สภากีฬาแห่งประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์
 • ก. การแลกเปลี่ยนกีฬาประเภททีม
  • (1) การแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ และระดับนานาชาติ
  • (2)การจัดค่ายฝึกซ้อมกีฬาร่วมกัน
 • ข . การแลกเปลี่ยนผู้ฝึกสอนกีฬา เจ้าหน้าที่ ผู้ตัดสิน นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญกีฬาอื่นๆ
 • ค. การเข้าร่วมในการสัมมนา การให้คำปรึกษา และการประชุมของผู้ฝึกสอนกีฬา เจ้าหน้าที่ ผู้ตัดสิน นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญกีฬาในด้านต่างๆ
 • ง. การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเทคนิค สิ่งพิมพ์ และภาพยนตร์เกี่ยวกับเทคนิคการฝึกสอน และการฝึกซ้อมกีฬา
 • จ. การแลกเปลี่ยนข้อมูล ผลงานวิจัย และโครงการเกี่ยวกับ เวชศาสตร์การกีฬา
 • ฉ. การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร (athletic organization structures) การจัดโครงการ และกิจกรรม
 • ช. การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬาประเภททีม การควบคุมทีม และการจัดการแข่งขัน และ
 • ซ. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการก่อสร้างสถานกีฬา การผลิตวัสดุอุปกรณ์ทางการกีฬา และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
ลงนามเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2545  
ญี่ปุ่น สถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศญี่ปุ่น
 • ก. การแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญกีฬาอื่นๆ
 • ข. การเข้าร่วมในการสัมมนา การให้คำปรึกษา และการประชุมของผู้ฝึกสอนกีฬา เจ้าหน้าที่ ผู้ตัดสิน นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญกีฬาในด้านต่างๆ
 • ค. การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเทคนิค สิ่งพิมพ์ และภาพยนตร์เกี่ยวกับเทคนิคการฝึกสอน และการฝึกซ้อมกีฬา
 • ง. การแลกเปลี่ยนข้อมูล ผลงานวิจัย และโครงการเกี่ยวกับเวชศาสตร์การกีฬา
 • จ. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการก่อสร้างสถานกีฬา การผลิตวัสดุอุปกรณ์ทางการกีฬา และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
ลงนามเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2550  
สหรัฐอเมริกา สถาบันกีฬาแห่งสหรัฐอเมริกา
 • 1. ศึกษาดูงานหน่วยงานกีฬาในสหรัฐอเมริกา
 • 2. จัดอบรมทางวิชาการ และฝึกภาคปฏิบัติการให้แก่ประเทศไทย
ลงนามเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2545  
สหราชอาณาจักร สภาวัฒนธรรมไทยแห่งสหราชอาณาจักร

คู่ ภาคีจะให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการพัฒนากีฬาในสหราชอาณาจักร และยุโรป และเห็นชอบในการแต่งตั้งนายเกรียงศักดิ์ สิริสัมพันธ์ ประธานสภาวัฒนธรรมไทยแห่งสหราชอาณาจักร เป็นผู้แทนอย่างเป็นทางการที่ได้รับอนุญาตในการประสานงานของโครงการดังกล่าว ในสหราชอาณาจักร และยุโรป โดยจะมีอำนาจเต็มในประสานความร่วมมือกับองค์กรกีฬาต่าง ๆ ในสหราชอาณาจักร และยุโรปเกี่ยวกับการจัดการ และการเตรียมการที่จำเป็น ในนามของการกีฬาแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ จะรวมถึงการจัดเตรียมการที่จำเป็นสำหรับการเดินทางมายังสหราชอาณาจักร และยุโรปอย่างเป็นทางการของผู้แทน กกท. นักกีฬาไทย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกีฬาอื่น ๆ

ลงนามเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552  
สหราชอาณาจักร สถาบันกีฬาโลก, คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย, องค์กรพัฒนาภาคตะวันตกเฉียงเหนือ และสภาแห่งเมืองแมนเชสเตอร์
 • - การศึกษาของผู้บริหารการกีฬาและนักกีฬาในประเทศไทย
 • - การปฏิบัติงานร่วมกับ Northwest Regional Development Agency และ Manchester City Council ในเรื่อง:
  • - การจัดค่ายฝึกซ้อม และการแข่งขันกีฬาเพื่อเตรียมการก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ และพาราลิมปิกเกมส์ 2012 ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษ
  • - โครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมผ่านทางความร่วมมือตามโครงการ London 2012 Cultural Olympiad
ลงนามเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551  

GMS

SAT MAIL

BPM

SAT C

SAT AREA