Friday, 18 January 2019

สื่อประชาสัมพันธ์

User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
 • 2 มี.ค. 2561

  เผยแพร่รายงานการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์      ครั้งที่ 9  ณ เมื่องกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 17- 23 กันยายน 2560
  โดย :       ดาวน์โหลด : 10 ครั้ง

      Download              ขนาดไฟล์ : 1.95 MB
 • 27 ก.พ. 2561

  การประเมินผลการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 9 โดย :       ดาวน์โหลด : 3 ครั้ง

      Download              ขนาดไฟล์ : 1.95 MB
 • 4 ม.ค. 2561

  การประเมินผลการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 สมิหลาเกมส์ ระหว่างวันที่ 20-24 กรกฏาคม 2560 ณ จังหวัดสงขลา
  โดย :       ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

      Download             ขนาดไฟล์ : 14500KB
 • 20 มิ.ย.2560

  เผยแพร่ความรู่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ประกอบด้วย 1. บทความเรื่อง หนูช้าไปหน่อย 2. บทความเรื่อง ฟังเสียงฉันบ้าง 3. บทความเรื่อง คำให้การของผม...ขอนะ 4. บทความเรื่อง ทำไมไม่เลือกผม 5. บทความเรื่อง ขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้หรือไม่)
  โดย :       ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

      Download             ขนาดไฟล์ : 1320KB
 • 2 ก.พ.2560

  รายงานการติดตามการแข่งขันกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 5 ณ เมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 24 กันยายน - 3 ตุลาคม 2559โดย :       ดาวน์โหลด : 50 ครั้ง

 • 26 ม.ค. 2560

  รายงานการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 15 ณ เมืองรีโอเดจาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

  โดย :       ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

 • 26 ม.ค. 2560

  รายงานการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ เมืองรีโอเดจาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
  โดย :       ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

 • 11 ส.ค. 2558

  รายงานการติดตามการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 จังหวัดจันทบุรีโดย :       ดาวน์โหลด : 50 ครั้ง

 • 22 มิ.ย. 2558

  รายงานการติดตามประเมินผลการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ ๔ ณ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗โดย :       ดาวน์โหลด : 153 ครั้ง

 • 19 มิ.ย. 2558

  รายงานการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนพาราเกมส์ ครั้งที่ 11 ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีโดย :       ดาวน์โหลด : 163 ครั้ง

 • 19 มิ.ย. 2558

  รายงานการติดตามประเมินผลและปัญหาอุปสรรคในการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 33 จังหวัดนครราชสีมาโดย :       ดาวน์โหลด : 140 ครั้ง

 • 19 มิ.ย. 2558

  รายงานการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 17 ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีโดย :       ดาวน์โหลด : 92 ครั้ง

 • 19 มิ.ย. 2558

  รายงานการติดตามประเมินผลและปัญหาอุปสรรคในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 จังหวัดนครราชสีมาโดย :       ดาวน์โหลด : 140 ครั้ง

 • 26 ก.พ. 2558

  เล่มกีฬา Youth Olympic Game ครั้งที่ 2โดย :       ดาวน์โหลด : 278 ครั้ง

  • 10 ก.พ. 2558

   ปีท่องเที่ยววิถีไทย 2558 :: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดย : http://www.tourismthailand.org/       ดาวน์โหลด : 198 ครั้ง

  • 3 ต.ค. 2557

   Progress Report "4th Asian Beach Games , Phuket 2014"โดย :       ดาวน์โหลด : 259 ครั้ง

  • 23 ก.ค. 2557

   รายงานการติดตามประเมินผลปัญหาและอุปสรรคในการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่32 จ.สุพรรณบุรีโดย :       ดาวน์โหลด : 196 ครั้ง

  • 23 ก.ค. 2557

   รายงานการติดตามประเมินผลปัญหาและอุปสรรคในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่30 จ.ศรีษะเกษโดย :       ดาวน์โหลด : 192 ครั้ง

  • 23 ก.ค. 2557

   รายงานการติดตามประเมินผลปัญหาและอุปสรรคในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่42 จ.สุพรรณบุรีโดย :       ดาวน์โหลด : 205 ครั้ง

  • 23 ก.ค. 2557

   รายงานการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 7 ณ สาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมาโดย :       ดาวน์โหลด : 178 ครั้ง

  • 23 ก.ค. 2557

   รายงานการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 27 ณ สาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมาโดย :       ดาวน์โหลด : 188 ครั้ง

   • 25 มิ.ย. 2557

    คู่มือคณะกรรมการ กกท.โดย : สำนักผู้ว่าการ       ดาวน์โหลด : 294 ครั้ง

   • 30 ม.ค. 2557

    การแจ้ง การขออนุญาตใช้สารต้องห้ามเพื่อการรักษา (TUE)โดย : งานควบคุมสารต้องห้าม       ดาวน์โหลด : 242 ครั้ง

   • 16 ก.ย. 2556

    การตรวจสารต้องห้ามโดย :       ดาวน์โหลด : 2926 ครั้ง

   • 16 ก.ย. 2556

    พรบ.ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ.2555โดย :       ดาวน์โหลด : 504 ครั้ง

   • 7 ส.ค. 2556

    กององค์กรและกองทุนกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย ขอนำเสนอรูปแบบสถาบันพัฒนาบุคลากรกีฬา ของ กกท.โดย :       ดาวน์โหลด : 421 ครั้ง

   • 14 ก.พ. 2556

    Progress Report PHUKET 4th Asian Beach Games 2014โดย :       ดาวน์โหลด : 537 ครั้ง

   • 17 ส.ค. 2554

    ดาวน์โหลดแผนที่ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยโดย :       ดาวน์โหลด : 1136 ครั้ง

    • 2 มี.ค. 2554

     สรุปผลการติดตามประเมินผลการเก็บตัวฝึกซ้อม และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 1โดย :       ดาวน์โหลด : 716 ครั้ง

    • 24 พ.ย. 2553

     แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553โดย : สำนักธุรกรรมทงอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       ดาวน์โหลด : 800 ครั้ง

    • 24 พ.ย. 2553

     ขั้นตอนปฏิบัติในการจัดส่งนโยบายและแนวปฏิบัติโดย : สำนักธุรกรรมทงอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       ดาวน์โหลด : 1434 ครั้ง

    • 24 พ.ย. 2553

     แบบประเมินประกอบการพิจารณาการดำเนินงานตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของหน่วยงานภาครัฐโดย : สำนักธุรกรรมทงอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       ดาวน์โหลด : 1360 ครั้ง

    • 24 พ.ย. 2553

     พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549โดย : สำนักธุรกรรมทงอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       ดาวน์โหลด : 468 ครั้ง

    • 24 พ.ย. 2553

     แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553โดย : สำนักธุรกรรมทงอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       ดาวน์โหลด : 779 ครั้ง

    • 24 พ.ย. 2553

     แบบประเมินประกอบการพิจารณาการดำเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคลของหน่วยงานภาครัฐโดย : สำนักธุรกรรมทงอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       ดาวน์โหลด : 1484 ครั้ง

     • 15 มิ.ย. 2553

      KumpeePHP_th_072208_1906...โดย :       ดาวน์โหลด : 430 ครั้ง

     • 15 มิ.ย. 2553

      ENTRY FORM BY NUMBER...โดย :       ดาวน์โหลด : 779 ครั้ง

     • 15 มิ.ย. 2553

      mimemail_th_072208_1905...โดย :       ดาวน์โหลด : 462 ครั้ง

     • 15 มิ.ย. 2553

      php_captcha_th_072208_1905...โดย :       ดาวน์โหลด : 362 ครั้ง

     • 8 มิ.ย. 2553

      เพลงประจำองค์กรการกีฬาแห่งประเทศไทย(วันแห่งชัย)โดย :       ดาวน์โหลด : 881 ครั้ง

     • 8 มิ.ย. 2553

      โปสเตอร์กีฬาเทนนิสโดย :       ดาวน์โหลด : 623 ครั้ง

      • 8 มิ.ย. 2553

       โปสเตอร์กีฬาปีนหน้าผาโดย :       ดาวน์โหลด : 584 ครั้ง

      • 8 มิ.ย. 2553

       โปสเตอร์กีฬาเพาะกายโดย :       ดาวน์โหลด : 553 ครั้ง

      • 8 มิ.ย. 2553

       โปสเตอร์กีฬาวอลเลย์บอลโดย :       ดาวน์โหลด : 666 ครั้ง

      • 8 มิ.ย. 2553

       โปสเตอร์กีฬาฟุตซอลโดย :       ดาวน์โหลด : 1087 ครั้ง

      • 8 มิ.ย. 2553

       โปสเตอร์กีฬาเปตองโดย :       ดาวน์โหลด : 793 ครั้ง

      • 8 มิ.ย. 2553

       โปสเตอร์กีฬาซอฟท์บอลโดย :       ดาวน์โหลด : 711 ครั้ง

      • 8 มิ.ย. 2553

       โปสเตอร์กีฬาสคอวช์โดย :       ดาวน์โหลด : 555 ครั้ง

      • 8 มิ.ย. 2553

       โปสเตอร์กีฬาเทเบิลเทนนิสโดย :       ดาวน์โหลด : 666 ครั้ง

GMS

SAT MAIL

BPM

SAT C

SAT AREA