Sunday, 25 June 2017

อื่นๆ

User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
 • 29 มี.ค. 2560         แจ้งรายชื่อนักกีฬายกน้ำหนักและประสานงานการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ          Download                             ครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์
 • 10 ส.ค. 2558

  แผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย 2558-2559โดย :       ดาวน์โหลด : 43 ครั้ง

 • 24 พ.ย. 2557

  Final Report 4th Asian Beach Games Phuket2014 NO.1.2โดย : Final Report 4th Asian Beach Games Phuket2014 NO.1.2       ดาวน์โหลด : 86 ครั้ง

 • 22 ต.ค. 2556

  แบบฟอร์มการรับ-ส่งมอบงานในหน้าที่โดย :       ดาวน์โหลด : 368 ครั้ง

 • 27 ส.ค. 2556

  คู่มือความเสี่ยงฉบับเต็มโดย :       ดาวน์โหลด : 445 ครั้ง

 • 27 ส.ค. 2556

  คู่มือควบคุมภายใน ปี56โดย :       ดาวน์โหลด : 396 ครั้ง

 • 27 ส.ค. 2556

  คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี CG 5โดย :       ดาวน์โหลด : 404 ครั้ง

 • 31 ก.ค. 2556

  ใบสมัครผู้ว่าการ กกท.โดย :       ดาวน์โหลด : 682 ครั้ง

  • 31 ก.ค. 2556

   หนังสือมอบอำนาจโดย :       ดาวน์โหลด : 427 ครั้ง

  • 28 มิ.ย. 2556

   แผนบริหารความต่อเนื่อง (กกท)โดย : แผนบริหารความต่อเนื่อง (กกท)       ดาวน์โหลด : 689 ครั้ง

  • 4 มิ.ย. 2556

   รายงานการติดตามประเมินผลการพัฒนาการขึ้นทะเบียนนักกีฬาและปัญหาอุปสรรคในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ ณ จังหวัดเชียงใหม่โดย :       ดาวน์โหลด : 293 ครั้ง

  • 4 มิ.ย. 2556

   รายงานการติดตามประเมินผลการตรวจวัดระดับความพิการนักกีฬาและปัญหาอุปสรรคในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑ ณ จังหวัดเชียงใหม่โดย :       ดาวน์โหลด : 257 ครั้ง

  • 2 เม.ย. 2556

   แบบฟอร์มใบลาไปต่างประเทศโดย :       ดาวน์โหลด : 478 ครั้ง

  • 18 มี.ค. 2556

   แบบฟอร์มขอมีบัตรพนักงานโดย :       ดาวน์โหลด : 548 ครั้ง

  • 8 ก.พ. 2556

   รายชื่อผู้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2530โดย : ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ       ดาวน์โหลด : 440 ครั้ง

   • 8 ก.พ. 2556

    รายชื่อผู้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2534โดย : ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ       ดาวน์โหลด : 565 ครั้ง

   • 8 ก.พ. 2556

    รายชื่อผู้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2537โดย : ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ       ดาวน์โหลด : 561 ครั้ง

   • 8 ก.พ. 2556

    รายชื่อผู้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2545โดย : ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ       ดาวน์โหลด : 562 ครั้ง

   • 8 ก.พ. 2556

    รายชื่อผู้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2551โดย : ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ       ดาวน์โหลด : 326 ครั้ง

   • 8 ก.พ. 2556

    รายชื่อผู้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2554โดย : ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ       ดาวน์โหลด : 487 ครั้ง

   • 8 ก.พ. 2556

    รายชื่อผู้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2529โดย : ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ       ดาวน์โหลด : 339 ครั้ง

   • 8 ก.พ. 2556

    รายชื่อผู้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2535โดย : ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ       ดาวน์โหลด : 496 ครั้ง

    • 8 ก.พ. 2556

     รายชื่อผู้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2540โดย : ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ       ดาวน์โหลด : 416 ครั้ง

    • 8 ก.พ. 2556

     รายชื่อผู้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2544โดย : ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ       ดาวน์โหลด : 559 ครั้ง

    • 8 ก.พ. 2556

     รายชื่อผู้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2546โดย : ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ       ดาวน์โหลด : 379 ครั้ง

    • 8 ก.พ. 2556

     รายชื่อผู้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2550โดย : ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ       ดาวน์โหลด : 459 ครั้ง

    • 8 ก.พ. 2556

     รายชื่อผู้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2549โดย : ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ       ดาวน์โหลด : 350 ครั้ง

    • 8 ก.พ. 2556

     รายชื่อผู้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2536โดย : ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ       ดาวน์โหลด : 631 ครั้ง

    • 8 ก.พ. 2556

     รายชื่อผู้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2531โดย : ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ       ดาวน์โหลด : 638 ครั้ง

     • 8 ก.พ. 2556

      รายชื่อผู้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2533โดย : ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ       ดาวน์โหลด : 371 ครั้ง

     • 8 ก.พ. 2556

      รายชื่อผู้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2541โดย : ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ       ดาวน์โหลด : 400 ครั้ง

     • 8 ก.พ. 2556

      รายชื่อผู้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2542โดย : ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ       ดาวน์โหลด : 361 ครั้ง

     • 8 ก.พ. 2556

      รายชื่อผู้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2543โดย : ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ       ดาวน์โหลด : 476 ครั้ง

     • 8 ก.พ. 2556

      รายชื่อผู้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2547โดย : ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ       ดาวน์โหลด : 312 ครั้ง

     • 8 ก.พ. 2556

      รายชื่อผู้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2548โดย : ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ       ดาวน์โหลด : 330 ครั้ง

     • 8 ก.พ. 2556

      รายชื่อผู้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2532โดย : ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ       ดาวน์โหลด : 315 ครั้ง

      • 8 ก.พ. 2556

       รายชื่อผู้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2538โดย : ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ       ดาวน์โหลด : 441 ครั้ง

      • 8 ก.พ. 2556

       รายชื่อผู้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2552โดย : ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ       ดาวน์โหลด : 326 ครั้ง

      • 8 ก.พ. 2556

       รายชื่อผู้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2553โดย : ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ       ดาวน์โหลด : 392 ครั้ง

      • 8 ก.พ. 2556

       รายชื่อผู้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2539โดย : ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ       ดาวน์โหลด : 342 ครั้ง

      • 8 ก.พ. 2556

       รายชื่อผู้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2555โดย : ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ       ดาวน์โหลด : 269 ครั้ง

      • 30 ม.ค. 2556

       แบบขอหนังสือรับรองการทำงานโดย : กองทรัยากรบุคคล       ดาวน์โหลด : 293 ครั้ง

      • 22 ส.ค. 2554

       WADA_Unsuccessful_Attempt_Report_Instructions_v.1_July2010โดย : ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา       ดาวน์โหลด : 278 ครั้ง

GMS

SAT MAIL

BPM

SAT C

SAT AREA