Sunday, 22 April 2018

ข่าวประกาศ

Display # 
Title Created Date Hits
ประกาศแก้ไขระเบียบกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 จ.น่าน (แก้ไขระเบียบชนิดกีฬาเทนนิส) 04 April 2018 187
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย 30 March 2018 499
คำสั่งการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ลงโทษ, ลดโทษนักกีฬากระทำการละเมิดโดยใช้สารต้องห้าม 13 March 2018 358
ประกาศกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 36 (พ.ศ.2562) 08 March 2018 460
ร่วม Vote การเสนอตัวขอรับเป็นเจ้าภาพ กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 (พ.ศ. 2565) , กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 (พ.ศ. 2563) และกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 (พ.ศ. 2564) 27 February 2018 461
เอกสารประกอบการเสวนา "การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกีฬา Sports Industry" 23 February 2018 315
เอกสารแบบแจ้งรายชื่อนักกีฬาและผู้ควบคุมทีมในการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 จังหวัดน่าน 21 February 2018 931
เพลงประจำการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “น่านเกมส์” พ.ศ. 2561 16 February 2018 446
ประกาศ ใบรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 (พ.ศ.2561) จังหวัดเชียงราย 08 February 2018 1429
ประกาศ ระเบียบการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 (พ.ศ.2561) เชียงรายเกมส์ 07 February 2018 2306

GMS

SAT MAIL

BPM

SAT C

SAT AREA