Tuesday, 23 October 2018

ข่าวประกาศ

Display # 
Title Created Date Hits
ประกาศเปลี่ยนแปลงระเบียบการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในร่ม การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 จ.บุรีรัมย์ 16 October 2018 49
แบบฟอร์มแผนงาน/โครงการการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองตามโครงการ “ไทยเที่ยวไทย ไทยยั่งยืน” ตามเส้นทางธรรมชาติ มีการแข่งขันกีฬาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 11 October 2018 56
ประกาศกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 36 (พ.ศ.2562) "น้ำกกเกมส์" จ.เชียงราย 07 September 2018 627
ประกาศ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลดกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 (บุรีรัมย์เกมส์) 21 August 2018 3518
ประกาศ เรื่อง ดาวโหลดเอกสารเสนอขอรับเงินอุดหนุนการดำเนินงานของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กำหนดส่งเอกสาร ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 21 August 2018 425
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ผลการรับสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการกีฬาอาชีพ ประเภทผู้แทนผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพ ฝ่ายผู้แทนสมาคมกีฬาอาชีพ 20 August 2018 257
ประกาศฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงาน 03 August 2018 890
ประกประกาศกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ระบปรับอากาศชิลเลอร์ จำนวน 44 ชุด 02 August 2018 408
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง การขายทอดตลาดเศษวัสดุอัฒจันทร์สนามฟุตบอล 1 19 July 2018 261
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครรับเลือกเป็นกรรมการกีฬาอาชีพประเภทผู้แทนเกี่ยวข้องกับอาชีพฝ่ายผู้แทนสมาคมกีฬาอาชีพ 10 July 2018 357

GMS

SAT MAIL

BPM

SAT C

SAT AREA