Sunday, 22 October 2017

ข่าวประกาศ

Display # 
Title Created Date Hits
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง การสรรหา คัดเลือก ผู้รับสิทธิดำเนินการโครงการสรรค์สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ ภายใต้สัญลักษณ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย (โครงการพิเศษ) ผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม ตรา SAT 20 October 2017 26
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผู้ช่วยปฎิบัติงานโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ 12 October 2017 101
ประกาศฝ่ายการคลัง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 03 October 2017 256
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดชนิดกีฬาในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 พ.ศ. 2562 02 October 2017 183
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของการกีฬาแห่งประเทศไทย 28 September 2017 141
ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ (ฝ่ายการคลัง) 28 September 2017 188
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศชนิดกีฬาในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 (พ.ศ. 2561) "เจียงฮายเกมส์" 26 September 2017 1071
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ 22 September 2017 205
ประกาศฝ่ายการคลัง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 13 September 2017 320
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ขยายเวลายื่นซองเป็นผู้รับสิทธิดำเนินการบริหารสิทธิประโยชน์ของ "การจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการโมโต จีพี ประจำปี 2561-2563 (3ปี)" 05 September 2017 102

GMS

SAT MAIL

BPM

SAT C

SAT AREA