Thursday, 21 June 2018

ข่าวประกาศ

Display # 
Title Created Date Hits
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง การสรรหาคัดเลือกผู้รับสิทธิ์ดำเนินการเป็นผู้จัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟอาชีพจำนวน สองรายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 04 May 2018 277
ประกาศแก้ไขระเบียบกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 จ.น่าน (แก้ไขระเบียบชนิดกีฬาเทนนิส) 04 April 2018 408
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย 30 March 2018 837
คำสั่งการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ลงโทษ, ลดโทษนักกีฬากระทำการละเมิดโดยใช้สารต้องห้าม 13 March 2018 699
ประกาศกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 36 (พ.ศ.2562) 08 March 2018 749
ร่วม Vote การเสนอตัวขอรับเป็นเจ้าภาพ กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 (พ.ศ. 2565) , กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 (พ.ศ. 2563) และกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 (พ.ศ. 2564) ***ปิดการรับผลโหวตแล้ว*** 27 February 2018 1144
เอกสารประกอบการเสวนา "การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกีฬา Sports Industry" 23 February 2018 661
เอกสารแบบแจ้งรายชื่อนักกีฬาและผู้ควบคุมทีมในการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 จังหวัดน่าน 21 February 2018 1089
เพลงประจำการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “น่านเกมส์” พ.ศ. 2561 16 February 2018 518
ประกาศ ใบรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 (พ.ศ.2561) จังหวัดเชียงราย 08 February 2018 1739

GMS

SAT MAIL

BPM

SAT C

SAT AREA