Friday, 17 August 2018

ข่าวประกาศ

Display # 
Title Created Date Hits
ประกาศฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงาน 03 August 2018 272
ประกประกาศกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ระบปรับอากาศชิลเลอร์ จำนวน 44 ชุด 02 August 2018 113
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง การขายทอดตลาดเศษวัสดุอัฒจันทร์สนามฟุตบอล 1 19 July 2018 134
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครรับเลือกเป็นกรรมการกีฬาอาชีพประเภทผู้แทนเกี่ยวข้องกับอาชีพฝ่ายผู้แทนสมาคมกีฬาอาชีพ 10 July 2018 251
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครรับเลือกเป็นกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด 26 June 2018 379
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง การสรรหาคัดเลือกผู้รับสิทธิ์ดำเนินการเป็นผู้จัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟอาชีพจำนวน สองรายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 04 May 2018 414
ประกาศแก้ไขระเบียบกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 จ.น่าน (แก้ไขระเบียบชนิดกีฬาเทนนิส) 04 April 2018 573
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย 30 March 2018 971
คำสั่งการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ลงโทษ, ลดโทษนักกีฬากระทำการละเมิดโดยใช้สารต้องห้าม 13 March 2018 920
ประกาศกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 36 (พ.ศ.2562) 08 March 2018 1034

GMS

SAT MAIL

BPM

SAT C

SAT AREA