Wednesday, 12 December 2018

ข่าวประกาศ

Display # 
Title Created Date Hits
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง บัญชีรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเข้าคัดเลือกเป็นกรรมการกีฬาอาชีพ ประเภทผู้แทนผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพ ฝ่ายผู้แทนสมาคมกีฬาอาชีพ 07 December 2018 8
ประกาศ เรื่อง ขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) พัฒนาระบบฐานข้อมูลนักกีฬาและพัฒนาระบบบริหารจัดการแข่งขันกีฬาด้วยระบบดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 16 November 2018 98
ประกาศ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กรุงเทพฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศ จ้างที่ปรึกษาการวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 16 November 2018 87
ประกาศรายชื่อนักกีฬากรีฑา การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 36 จ.เชียงราย น้ำกกเกมส์ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 14 November 2018 140
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการกีฬาอาชีพประเภทผู้แทนผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพฝ่ายผู้แทนสมาคมกีฬาอาชีพ 30 October 2018 195
ประกาศเปลี่ยนแปลงระเบียบการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในร่ม การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 จ.บุรีรัมย์ 16 October 2018 177
แบบฟอร์มแผนงาน/โครงการการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองตามโครงการ “ไทยเที่ยวไทย ไทยยั่งยืน” ตามเส้นทางธรรมชาติ มีการแข่งขันกีฬาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 11 October 2018 197
ประกาศกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 36 (พ.ศ.2562) "น้ำกกเกมส์" จ.เชียงราย 07 September 2018 973
ประกาศ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลดกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 (บุรีรัมย์เกมส์) 21 August 2018 4422
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ผลการรับสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการกีฬาอาชีพ ประเภทผู้แทนผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพ ฝ่ายผู้แทนสมาคมกีฬาอาชีพ 20 August 2018 329

GMS

SAT MAIL

BPM

SAT C

SAT AREA