Wednesday, 12 December 2018

ร่วม Vote การเสนอตัวขอรับเป็นเจ้าภาพ กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 (พ.ศ. 2565) , กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 (พ.ศ. 2563) และกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 (พ.ศ. 2564) ***ปิดการรับผลโหวตแล้ว***

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

 

 

ประกาศเรื่อง ร่วม Vote การเสนอตัวขอรับเป็นเจ้าภาพ กีฬาแห่งชาติครั้งที่  48 (พ.ศ. 2565) , กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 (พ.ศ. 2563) และกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 (พ.ศ. 2564) 

 

 

ช่องทาง Vote 

 

ทางเว็บไซด์ : 

 

goo.gl/adyz5x

 

แสกน QR Code : 

                                     QRCode_VoteNationGames.png

*ผลการโหวตเป็นส่วนหนึ่งในการให้คะแนน ในส่วนคณะกรรมการฯ ได้มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้ 1. การมีส่วนร่วมของคนในจังหวัด
2.ด้านเทคนิค (สนามแข่งขัน-ฝึกซ้อม และบุคลากรจัดการแข่งขัน),
3. ด้านที่พักและอาหาร,
4. ด้านการแพทย์และอนามัย,
5.ด้านการขนส่งและจราจร,
6.สนามที่ใช้ในพิธีเปิด – ปิด,
7.งบประมาณที่สนับสนุนนอกเหนือจากที่ภาครัฐให้การสนับสนุน และ 8. ด้านอื่น ๆ ( อาทิ การคมนาคม, การสาธารณูปโภค, ชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขัน, การพัฒนาเมือง, การเตรียมความพร้อมของนักกีฬา และการจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น เทศกาล OTOP, อาหาร)

 

 

 

GMS

SAT MAIL

BPM

SAT C

SAT AREA