Monday, 19 November 2018

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครรับเลือกเป็นกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

      ด้วยคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด โดยมีนายสันติ ป่าหวาย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานกรรมการฯ ได้ลงนามประกาศเรื่องการรับสมัครรับเลือกเป็นกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด โดยมีรายละเอียดตามประกาศฯ ดังแนบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ 

 

GMS

SAT MAIL

BPM

SAT C

SAT AREA