Friday, 18 January 2019

ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครรับเลือกเป็นกรรมการกีฬาอาชีพประเภทผู้แทนเกี่ยวข้องกับอาชีพฝ่ายผู้แทนสมาคมกีฬาอาชีพ

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
ประกาศเรื่อง

ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครรับเลือกเป็นกรรมการกีฬาอาชีพประเภทผู้แทนเกี่ยวข้องกับอาชีพฝ่ายผู้แทนสมาคมกีฬาอาชีพ

ประกาศวันที่ 10 กรกฏาคม 2561
ไฟล์ประกอบ

เอกสารประกาศรับสมัครฯ

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก

GMS

SAT MAIL

BPM

SAT C

SAT AREA