Wednesday, 21 February 2018

ประกาศฝ่ายการคลัง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
ประกาศเรื่อง

ประกาศฝ่ายการคลัง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศวันที่ 3 ตุลาคม 2560
กำหนดการรับสมัคร 3 - 11 ตุลาคม 2560
ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

 

GMS

SAT MAIL

BPM

SAT C

SAT AREA