Wednesday, 21 February 2018

ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง การสรรหา คัดเลือก ผู้รับสิทธิดำเนินการโครงการสรรค์สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ ภายใต้สัญลักษณ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย (โครงการพิเศษ) ผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม ตรา SAT

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
ประกาศเรื่อง

ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง การสรรหา คัดเลือก ผู้รับสิทธิดำเนินการโครงการสรรค์สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์

สินค้าและบริการ ภายใต้สัญลักษณ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย (โครงการพิเศษ) ผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม ตรา SAT

ประกาศวันที่ 20 ตุลาคม 2560

ไฟล์ประกอบ

 - ประกาศ

 - TOR

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

 

 

GMS

SAT MAIL

BPM

SAT C

SAT AREA