Wednesday, 26 September 2018

ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ (ฝ่ายการคลัง) ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

                                       ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (จำนวน 4 คน)

                                      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

                              ********************************************

               1. นางสาวยุวธิดา  วงสมบัติ           สังกัดกองบัญชี       ฝ่ายการคลัง

               2. นางสาววิภาวรรณ  เทวา            สังกัดกองบัญชี       ฝ่ายการคลัง

               3. นางสาวพิชชารีย์  รูปสม            สังกัดกองการเงิน    ฝ่ายการคลัง

               4. นางสาวสุดารัตน์ ชัยดา             สังกัดกองการเงิน    ฝ่ายการคลัง

 

                                              ***********************

 

GMS

SAT MAIL

BPM

SAT C

SAT AREA