Wednesday, 26 September 2018

พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ระเบียบและข้อบังคับที่มีการประกาศใช้

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 
ประกาศเรื่อง พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ระเบียบและข้อบังคับที่มีการประกาศใช้
ประกาศวันที่ 31 ตุลาคม 2560

ไฟล์ประกอบ

- พรบ.การกีฬาแห่งเทศไทย        ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560

 

ระเบียบคณะกรรมการ กกท. 

 

- ข้อบังคับ กกท.

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

 

 

 

GMS

SAT MAIL

BPM

SAT C

SAT AREA