Friday, 18 January 2019

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Created Date Hits
วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฏหมายร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 26 November 2018 64
ด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยได้เสนอยกร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 01 November 2018 68
250 ปี แห่งการบอกเล่า...กองทัพเรือปล่อย VIRAL ตัวใหม่ ประชาสัมพันธ์งานโครงการ ๒๕๐ ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา โปรดักชั่นระดับภาพยนตร์ 29 October 2018 90
เปิดนโยบาย 9 ข้อ ขับเคลื่อนกกท.เเละการกีฬายุค "บิ๊กก้อง" 05 October 2018 602
ประกาศแก้ไขเอกสารกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 (บุรีรัมย์เกมส์) ระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ กีฬายิงปืน 21 September 2018 240
ประกาศกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 36 (พ.ศ.2562) "น้ำกกเกมส์" จ.เชียงราย 07 September 2018 508
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานผู้จัดรายการแข่งขันกีฬามวยไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 05 September 2018 200
เอกสารดาวน์โหลดกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 (บุรีรัมย์เกมส์) 21 August 2018 997
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 14 August 2018 220
ขอเชิญร่วมรับชมการถ่ายทอด การนำเสนอความพร้อมของจังหวัดที่เสนอตัวเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นเมืองกี่ฬา ( Sports City) และการมอบโล่เกียรติยศ ประจำปี พ.ศ. 2561 19 June 2018 406

GMS

SAT MAIL

BPM

SAT C

SAT AREA