Monday, 19 November 2018

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Created Date Hits
250 ปี แห่งการบอกเล่า...กองทัพเรือปล่อย VIRAL ตัวใหม่ ประชาสัมพันธ์งานโครงการ ๒๕๐ ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา โปรดักชั่นระดับภาพยนตร์ 29 October 2018 33
เปิดนโยบาย 9 ข้อ ขับเคลื่อนกกท.เเละการกีฬายุค "บิ๊กก้อง" 05 October 2018 238
ประกาศแก้ไขเอกสารกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 (บุรีรัมย์เกมส์) ระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ กีฬายิงปืน 21 September 2018 128
ประกาศกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 36 (พ.ศ.2562) "น้ำกกเกมส์" จ.เชียงราย 07 September 2018 238
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานผู้จัดรายการแข่งขันกีฬามวยไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 05 September 2018 116
เอกสารดาวน์โหลดกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 (บุรีรัมย์เกมส์) 21 August 2018 722
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 14 August 2018 151
ขอเชิญร่วมรับชมการถ่ายทอด การนำเสนอความพร้อมของจังหวัดที่เสนอตัวเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นเมืองกี่ฬา ( Sports City) และการมอบโล่เกียรติยศ ประจำปี พ.ศ. 2561 19 June 2018 308
แบบฟอร์ม การขอใช้ระบบ E-mail Outlook กกท. 15 May 2018 709
กิจกรรมประกาศเจตจำนงป้องกันและต่อต้านทุจริต 27 December 2017 131

GMS

SAT MAIL

BPM

SAT C

SAT AREA