Sunday, 20 August 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Created Date Hits
ขอประชาสัมพันธ์การจัดงาน ASEAN-INDIA Forum 2017 04 August 2017 54
การดำเนินการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...." (รายงานผลการรับฟังความคิดเห็น) 12 July 2017 112
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือก กรรมการบริหารกองทุน ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” เรื่องการรับสมัครรับเลือกเป็นกรรมการบริหารกองทุน ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” 22 June 2017 130
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมสนามฟุตบอลหญ้าเทียมภายในสนามกีฬาหัวหมาก กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 28 April 2017 290
ประชาสัมพันธ์การจัดงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกิจกรรมงาน "ใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์" 21 April 2017 336
ประชาสัมพันธ์ โครงการกีฬาภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560 03 March 2017 1830
เปิดรับรับสมัครขอรับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560 15 February 2017 1503
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งผลสอบเฉพาะตำแหน่ง เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย 06 January 2017 1466
แผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 28 December 2016 2483
การแข่งขันกีฬาบุคลากรรัฐ ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2559) 08 September 2016 896

GMS

SAT MAIL

BPM

SAT C

SAT AREA