Wednesday, 26 September 2018

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Created Date Hits
ประกาศแก้ไขเอกสารกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 (บุรีรัมย์เกมส์) ระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ กีฬายิงปืน 21 September 2018 29
ประกาศกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 36 (พ.ศ.2562) "น้ำกกเกมส์" จ.เชียงราย 07 September 2018 92
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานผู้จัดรายการแข่งขันกีฬามวยไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 05 September 2018 37
เอกสารดาวน์โหลดกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 (บุรีรัมย์เกมส์) 21 August 2018 533
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารมืออาชีพทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ พร้อมดำเนินการจัดอบรมและวัดประเมิน (ครั้งที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก 16 August 2018 84
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 14 August 2018 70
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างที่ปรึกษาจัดทำการสำรวจและประเมินมาตราฐานค่ายมวยให้เป็นไปตามมาตราฐานค่ายมวยไทยอาชีพ. 02 August 2018 83
ขอเชิญร่วมรับชมการถ่ายทอด การนำเสนอความพร้อมของจังหวัดที่เสนอตัวเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นเมืองกี่ฬา ( Sports City) และการมอบโล่เกียรติยศ ประจำปี พ.ศ. 2561 19 June 2018 239
แบบฟอร์ม การขอใช้ระบบ E-mail Outlook กกท. 15 May 2018 540
กิจกรรมประกาศเจตจำนงป้องกันและต่อต้านทุจริต 27 December 2017 84

GMS

SAT MAIL

BPM

SAT C

SAT AREA