Wednesday, 21 February 2018

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Created Date Hits
เพลงประจำการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “น่านเกมส์” 16 February 2018 50
ประชาสัมพันธ์สวัสดิการกีฬามวย 02 November 2017 345
รายงานการติดตามการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ระหว่างวันที่ 20-30 มิถุนายน 2560 ณ จังหวัดสงขลา 25 October 2017 319
กำหนดการการแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน Air Race 1 Wolrd Cup Thailand 2017 15 September 2017 574
ขอประชาสัมพันธ์การจัดงาน ASEAN-INDIA Forum 2017 04 August 2017 561
การดำเนินการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...." (รายงานผลการรับฟังความคิดเห็น) 12 July 2017 575
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือก กรรมการบริหารกองทุน ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” เรื่องการรับสมัครรับเลือกเป็นกรรมการบริหารกองทุน ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” 22 June 2017 407
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมสนามฟุตบอลหญ้าเทียมภายในสนามกีฬาหัวหมาก กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 28 April 2017 1084
ประชาสัมพันธ์การจัดงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกิจกรรมงาน "ใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์" 21 April 2017 753
ประชาสัมพันธ์ โครงการกีฬาภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560 03 March 2017 3484

GMS

SAT MAIL

BPM

SAT C

SAT AREA