Monday, 19 November 2018

ประกาศกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 36 (พ.ศ.2562) "น้ำกกเกมส์" จ.เชียงราย

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
ประกาศเรื่อง

ประกาศกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 36 (พ.ศ.2562) "น้ำกกเกมส์" จ.เชียงราย

1. เพิ่มเติมระเบียบชนิดกีฬา 15 ชนิดกีฬา
2. เพิ่มเติมแบบฟอร์ม Entry Form By Name II 15 ชนิดกีฬา

ประกาศวันที่ 7 กันยายน 2561
ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสาร

GMS

SAT MAIL

BPM

SAT C

SAT AREA