Wednesday, 21 February 2018

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือก กรรมการบริหารกองทุน ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” เรื่องการรับสมัครรับเลือกเป็นกรรมการบริหารกองทุน ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย”

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือก

กรรมการบริหารกองทุน ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย”

เรื่องการรับสมัครรับเลือกเป็นกรรมการบริหารกองทุน ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย”

ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ณ ห้องประชุม 2  ชั้น 5  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

(หมายเลขโทรศัพท์ 0 2186 7540 โทรสาร 0 2186 7545)

 

GMS

SAT MAIL

BPM

SAT C

SAT AREA