Friday, 17 August 2018

ข่าวสารพัสดุ

ข่าวสารการพัสดุ

Display # 
Title Created Date Hits
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ กกท. ผ่าน Social Influencer และสื่อออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 April 2018 84
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อปุปกรณ์ศูนย์วิชาการ 76 จังหวัด และ 5 ภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 April 2018 56
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน กกท.จังหวัดเชียงราย 15 March 2018 245
ประกาศเผยแพร่งานจ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การเงินและการบัญชีสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 08 March 2018 193
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง จัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน กกท.จังหวัดเชียงรายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 28 February 2018 207
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเครื่องราชอิสริยาภรณ์และปกผ้าไหม เพื่อมอบให้แก่พนักงานที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 December 2017 453
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดความถ่วงจำเพาะของปัสสาวะแบบดิจิตอล จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 December 2017 395
ประกาศงานการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ปรึกษาการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย 07 December 2017 391
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่างเอกสารประกวดราคา จ้างแปลและพิมพ์ทำเนียบและความรู้สารต้องห้ามทางการกีฬา (Prohibited List 2018) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 December 2017 228
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่องประกวดราคาจัดซื้อรถตัดหญ้าแบบนั่งขับ จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 December 2017 231

GMS

SAT MAIL

BPM

SAT C

SAT AREA