Sunday, 22 October 2017

ข่าวสารพัสดุ

ข่าวสารการพัสดุ

Subcategories

Display # 
Title Created Date Hits
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 2 โครงการ รายละเอียดดังไฟล์แนบ 19 October 2017 10
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 11 งาน รายละเอียดดังไฟล์แนบ 05 October 2017 211
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 12 งาน รายละเอียดดังไฟล์แนบ 05 October 2017 136
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม ห้องน้ำหญิงราชมังคลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 03 October 2017 68
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สวนสุขภาพ 03 October 2017 63
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการให้บริการกฤตภาคข่าวออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 September 2017 28
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 September 2017 16
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคู่มืือในการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จำนวน 1,500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 September 2017 36
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาดูแลระบบการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Management) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 September 2017 28
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 September 2017 34

GMS

SAT MAIL

BPM

SAT C

SAT AREA