Sunday, 25 June 2017

ข่าวสารพัสดุ

Display # 
Title Created Date Hits
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาและขอบเขตของงานงานซื้ออุปกรณ์กีฬา (คลังอุปกรณ์กีฬา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 22 June 2017 12
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง การสรรหา คัดเลือก ผู้รับสิทธิดำเนินการบริหารสิทธิประโยชน์ของ การจัดการแข่งขัน Air Race 1 World Thailand 2017 13 June 2017 58
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดจ้างกิจกรรมการสร้างภาพลักษณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์ 12 June 2017 87
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ถ่ายทอดสดและรับชมการแข่งขันผ่านทางเว็๋บไซต์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 (พ.ศ. 2560) สงขลาเกมส์ 12 June 2017 119
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์แผ่นพับเกี่ยวกับความรู้เรื่องสารต้องห้ามทางการกีฬา และจัดพิมพ์พระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 พร้อมระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 09 June 2017 85
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ราคากลางและขอบเขตของงาน การจัดจ้างการประชุมปฏิบัติการการติดตามผลการดำเนินงานและการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของหน่วยงานภายใต้การบริหารงานของรองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร 19 May 2017 106
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง สอบราคาจ้างตรวจสุขภาพนักงานและผู้ช่วยปฏิบัติงาน กกท. ประจำปีงบประมาณ 2560 17 May 2017 143
ร่าง ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กีฬา (คลังอุปกรณ์กีฬา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 08 May 2017 161
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง สอบราคาจ้างทำโล่รางวัลการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 (พ.ศ. 2560) "สมิหลาเกมส์" 19 April 2017 189
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอบเขตรายละเอียดของงาน การจัดจ้างดำเนินการสอบคัดเลือกผู้ชาวยปฏิบัติงานฯ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน กกท. ในตำแหน่งที่ว่าง และสอบคัดเลือกพนักงานขับรถ พนักงานบริการ เพื่อปรับตำแหน่งพนักงาน โดยวิธีพิเศษ 05 April 2017 398

GMS

SAT MAIL

BPM

SAT C

SAT AREA