Tuesday, 28 March 2017

ข่าวสารพัสดุ

Display # 
Title Created Date Hits
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่องการจ้างผู้ควบคุมงาน งานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมสนามกีฬาจังหวัดนครพนม ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีคัดเลือก 27 March 2017 12
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารที่พักนักกีฬา 300 เตียง (เฟส 2) งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2) 27 March 2017 4
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมสนามกีฬาจังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 3) 27 March 2017 3
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อจอ LED ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา และห้องสมุด กกท. ประจำปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 2) 27 March 2017 4
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาเรือพาย ระยะที่ 2 อ่างเก็บน้ำบางไผ่ ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 2) 27 March 2017 2
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดภายในราชมังคลากีฬาสถาน และอาคารอินดอร์สเตเดี้ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2) 15 March 2017 85
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่องการว่าจ้างผู้ควบคุมงาน งานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาจังหวักสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 โดยวิธีคัดเลือก 13 March 2017 48
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์แบดมินตันพร้อมอุปกรณ์การแข่งขันและจัดเก็บ จำนวน 4 สนาม งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 10 March 2017 75
ร่าง ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดภายในราชมังคลากีฬาสถาน และอาคารอินดอร์สเตเดี้ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2) 09 March 2017 81
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 09 March 2017 42

GMS

SAT MAIL

BPM

SAT C

SAT AREA