Wednesday, 21 February 2018

ข่าวสารพัสดุ

ข่าวสารการพัสดุ

Subcategories


Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in C:\code\2558-WEBSATJoomla34\WebCode\Joomla34_04122558\plugins\content\jhimagepopup\jhimagepopup.php on line 136

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in C:\code\2558-WEBSATJoomla34\WebCode\Joomla34_04122558\plugins\content\jhimagepopup\jhimagepopup.php on line 136

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

Display # 
Title Created Date Hits
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเครื่องราชอิสริยาภรณ์และปกผ้าไหม เพื่อมอบให้แก่พนักงานที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 December 2017 270
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดความถ่วงจำเพาะของปัสสาวะแบบดิจิตอล จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 December 2017 242
ประกาศงานการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ปรึกษาการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย 07 December 2017 265
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่างเอกสารประกวดราคา จ้างแปลและพิมพ์ทำเนียบและความรู้สารต้องห้ามทางการกีฬา (Prohibited List 2018) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 December 2017 136
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่องประกวดราคาจัดซื้อรถตัดหญ้าแบบนั่งขับ จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 December 2017 136
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อในรูปแบบวารสารกีฬา กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 December 2017 118
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย ประกวดราคาจ้างปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม ห้องน้ำหญิง ราชมังคลากีฬาสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 December 2017 137
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 December 2017 144
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดน่าน ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 December 2017 154
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 December 2017 162

GMS

SAT MAIL

BPM

SAT C

SAT AREA