Sunday, 20 August 2017

ข่าวสารพัสดุ

Display # 
Title Created Date Hits
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ งานบริหารจัดการะบบวิศวกรรมและบำรุงรักษาของอาคารภายในสนามกีฬาหัวหมาก และอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2561 18 August 2017 4
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง สอบราคาจ้างทำเครื่องแบบพนักงานและเจ้าหน้าที่บริการกิจกรรมกีฬา 18 August 2017 9
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ จ้างดูและพื้นที่สีเขียวภายในสนามกีฬาหัวหมากและสนามฟุตบอล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 18 August 2017 7
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ รายการงานจ้างทำหลังคาลานกิจกรรมกีฬาเอนกประสงค์ ระยะที่ 1 โครงสร้างอาคาร (Sport Market Place บริเวณลานพลาซ่า ประตู 2) ประจำปีงบประมาณ 2560 18 August 2017 8
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศห้อง 127 อาคารราชมังคลากีฬาสถาน แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2) 18 August 2017 2
ร่าง ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ รายการงานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม ห้องน้ำหญิงราชมังคลากีฬาสถาน ประจำปีงบประมาณ 2560 18 August 2017 3
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ งานจัดซื้ออุปกรณ์ศูนย์วิชาการ 76 จังหวัด และ 5 ภาค ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2560 18 August 2017 3
ร่าง ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบวารสารกีฬา กกท. ประจำปีงบประมาณ 2561 18 August 2017 3
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล สนามกีฬาหัวหมาก 18 August 2017 6
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายและฟิตเนส ประจำห้องฝึกกล้ามเนื้ออาคารยกน้ำหนัก กกท. จำนวน 14 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2560 16 August 2017 22

GMS

SAT MAIL

BPM

SAT C

SAT AREA