Sunday, 22 April 2018

ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ภาค 2 จังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 3)

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
ประกาศเรื่อง ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ภาค 2 จังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 3)
ประกาศวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
ขายแบบ 6 - 14 กุมภาพันธ์ 2560 
ยื่นซอง  22 กุมภาพันธ์ 2560 
ประกวดราคา 7 มีนาคม 2560
ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

GMS

SAT MAIL

BPM

SAT C

SAT AREA