Wednesday, 21 February 2018

ร่าง ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ รายการงานจ้างทำหลังคาลานกิจกรรมกีฬาเอนกประสงค์ ระยะที่ 1 โครงสร้างอาคาร (Sport Market Place บริเวณลานพลาซ่า ประตู 2) ประจำปีงบประมาณ 2560

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
ประกาศเรื่อง

ร่าง ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ รายการงานจ้างทำหลังคาลานกิจกรรมกีฬาเอนกประสงค์ ระยะที่ 1 โครงสร้างอาคาร (Sport Market Place บริเวณลานพลาซ่า ประตู 2) ประจำปีงบประมาณ 2560 

ประกาศวันที่ 11 สิงหาคม 2560
ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

GMS

SAT MAIL

BPM

SAT C

SAT AREA