Wednesday, 21 February 2018

ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ในการจัดการแข่งขัน Air Race 1 World Cup Thailand 2017 ในงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ โดยวิธีคัดเลือก

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

GMS

SAT MAIL

BPM

SAT C

SAT AREA